Utvalda

Vad är Oreda Schema?

Oreda Schema är ett schemaverktyg för lärare inom skola, förskola och fritidshem.

Annonser

Bloggen för Oreda Schema har flyttat hit.

Oreda Schema är ett schemaverktyg för lärare inom skola, förskola och fritidshem. Med schemaverktyget kan man lägga klasscheman, samt sitt personliga lärarschema. Genom att använda en gemensam planering går det även att lägga scheman tillsammans med kollegor. För att snabba på schemaläggningen kan man utgå från en schemamall, där aktiviteter som raster, luncher och lektionsblock automatiskt kommer ut på schemat. Om man som lärare har ämnen eller aktiviteter som inte finns med i läroplanen så går det att skapa egna ämnen i Oreda Schema, och schemalägga lektioner i dessa ämnen.

Oreda Schema lanserades i januari 2017 och används idag av ett hundratal pedagoger i Sverige.

Ändra start- och sluttid på schemat

Schemat är från början inställt att visa tiden från kl 8 – 16. Så här kan du ändra start- och sluttiden för ett schema.

Gör så här:

Öppna det klass- eller lärarschemat som du vill ändra start- eller sluttiden på. Ovanför till höger om själva schemat så finns en rullgardinsmeny där det står Välj….

menyer_ovanfor_schemat

Öppna menyn och välj Start- och sluttid:

start_och_sluttid

Ett fönster öppnas där du kan ändra på start- och sluttiden för ditt schema.

start_och_sluttid_modal

Välj den start- och sluttid du vill ha för schemat. När du klickar på Spara så visas ditt schema med den nya start-/sluttiden.

Visa alla ämnen

På sidan med klasschemat så är är det nu lite enklare att lägga ut lektioner i alla ämnen, och inte bara i de som finns i timplanen.

För att visa alla ämnen, klicka på menyn där det står Välj.. och klicka på Alla ämnen. Då visas alla ämnen i ämneslistan till vänster, och man kan dra ut dem som lektioner.

visa_alla_amnen

För att gå tillbaka till att bara se ämnena som finns i klassens timplan så väljer man det andra alternativet: Timplanens ämnen.

Färglägga lektioner

Det går att färglägga lektioner i Oreda Schema. Man kan antingen färglägga en enskild lektion, eller alla lektioner som hör till ett ämne. Idag går det endast att färglägga lektioner i klasschemat, inte i lärarschemat.

Så här gör du för att färglägga en lektion:

  1. Högerklicka på lektionen som du vill färglägga och välj ”Välj färg..”. (Om du vill färglägga alla lektioner i ett ämne, t.ex. ”alla NO-lektioner ska vara ljusblå”, så kan du högerklicka på valfri mattelektion på schemat)hogerklicka-valj-farg
  2. I rutan som dyker upp kan du välja vilken färg du vill ha, samt om det bara är den valda lektionen som ska färglägga eller alla lektioner i detta ämne.valja-farg-dialogvalja-farg-lista-med-farger
  3. Klicka sedan på Spara.

När du gjort detta så blir lektionen / lektionerna den färg du valt.

Bra schemautskrifter

Det går att skriva ut klass- och lärarscheman i schemaverktyget. Nedan finns några tips för att få till bra schemautskrifter.

Webbläsaren

Kvalitén på utskrifterna varierar mellan webbläsare. Bäst utskrift blir det med webbläsaren Chrome, men Firefox och Safari fungerar också.

Internet Explorer ger sämre utskrifter. Det är bättre att använda någon av de andra webbläsarna när man ska skriva ut.

Porträtt eller liggande

Med de flesta skrivare kan man välja mellan pappersformaten ”stående” och ”liggande”. Att välja ”liggande” brukar ge bättre kvalité på utskrifterna, eftersom schemat då tar upp en större del av A4-pappret.

Schemastorlek

På klasschema-sidan kan man välja storlek på schemat. Det finns Liten, Mellan, Stor. Vilken schemastorlek man valt har betydelse när man skriver ut. För de flesta fall är ”Mellan” ett bra alternativ.

Sammafattning

  • Webbläsare: Chrome. Undvik Internet Explorer.
  • Pappersformat: Liggande.
  • Schemastorlek: Mellan.

Tack för frågor och synpunkter!

Tack alla ni som skickar in frågor, problem och förslag på förbättringar via mejl och på Facebook. Det är värdefullt att höra hur ni använder schemaverktyget, vad som är bra och vad som kan göras bättre.

Ett par saker som flera ställt frågor kring den senaste tiden:

  1. Utskriftskvalitén: Skärpan på schemautskrifter är idag ganska dålig. Det bästa man kan göra är att välja schemastorlek ”Stor” och utskriftsformat ”Liggande” (istället för stående) innan man skriver ut, vilket hjälper (bara) lite. Förhoppningsvis kommer skärpan på utskrifter vara bättre framöver, men det är för tidigt att säga när.
  2. Skapa nya ämnen: T.ex. ”Hur lägger jag till egen rast och lunchrast på mitt lärarschema?” Detta kan man göra genom att skapa nya, egna ämnen (eller aktiviteter). Hur man bär sig åt finns beskrivet här.
  3. Kopiera scheman: Om man vill skapa flera snarlika scheman, med små variationer så skulle det underlätta om det gick att kopiera befintliga scheman. Detta finns inte i Oreda Schema idag. Kanske något att lägga till framöver som en del av schemamallar?

Än en gång, tack för feedback!

Byta ämne på en lektion

Om du lagt ut en lektion (t.ex. Svenska), men vill byta lektionens ämne till något annat (t.ex. Matte), så finns kan du göra det så här:

Klicka först på lektionen så att den gulmarkeras. När lektionen är gulmarkerad kan du sedan välja ett nytt ämne i rullgardinsmenyn med ämnen, som finns ovanför schemat.

byta-amne-pa-lektion

När du har valt ett nytt ämne i listan så ändras lektionens ämne till det du valt.